KairiseuMA_Logo

弊社が一部コラボストーリーやカードテキストを制作した、『乖離性ミリオンアーサー』が好評配信中です!